امروز یا دیروز ؟ مسئله اینست !

 

نزدیکای چهارو نیم بود خوابم برد و هفتو نیم باید پا میشدم، عذابی کشیدما، از ترس اینکه مثل چهارشنبه باز به ترافیک بر بخورم بدو بدو حاضر شدم رفتم. اونجا هم که رسیده ده دیقه یک ربعی زودتر بود و کلی واسادم تا یکی بیاد در رو روم باز کنه. آفتاب همچین پس کله م می زد کلافه شده بودم تشنگی هم که یار دیرینه ی بنده بوده همیشه تا اینکه از اون دیر دورها چشمم به خانوم شین افتاد، کلوچه فومنی نیست مثل خانوم عین دلبرم، ولی رشته خوشکار که می تونه باشه، امروز رفته بودم بالا سرش کار کردنشو نگاه می کردم از کار زیاد تمام رگ های دستش برجسته شدن و من اگه شاید یه روز به سن اون برسم دلم بخواد فقط لم بدم رو راکین چِرم و برا خودم گلدوزی کنم یا بافتنی ببافم ... کم کم بقیه هم از راه می رسن و محیط اونجا شبیه یه حموم عمومی پر از جیغ و فریاد و حرف های بیهوده میشه، یکی دنبال صابون می گرده و اون یکی خدا می دونه از رو قصد یا نه واقعن از دستش در رفته؟! سنگ پا رو سمت اون کله ی اون یکی نشونه میره و ص دای فریادش همه جا می پیچه. سعی می کنم حواسم به حرفاشون نباشه و بگردم یه جایی بشینم که باد بهم بخوره وگرنه از گرما دیگه رو پام بند نمیشم. کار به کارشون ندارم که کار به کارم نداشته باشن ولی کنجکاو تر از این حرفان، تجربه ی دانشگاه و نقاشی خوندن بهم ثابت کرد به هیچ وجه نباید با خیلی از این خانوم هایی که از سن آدم خیلی بزرگترن روابط دوستانه ی عمیقی برقرار کرد، از زمین تا آسمون نگرش ها فرق می کنه و خودشون که نه، طرف مقابل که کوچیکتره باشه رو به غلط کردن میندازن.

 یه ساعتی زودتر زدم بیرون، بی خوابی و خمیازه و چرت زدن ها داشت دمار از روزگارم در میاورد از وقتی هم رسیدم خونه باز سرگرم دکمه قابلمه ای شدم! و دلم می خواست مخترع این نوع دکمه رو از توی صفحات تاریخ و چه بسا گور بیرون بکشم و خفه ش کنم، هرچی سوراخ سمبه های این دکمه رو می دوزی تمومی نداره که ! تا 5 اینا سرگرم اون بودم، همه چیز رو راست و ریست کردمو به یه گیلاس تمام عیار تبدیل شدم! بعدشم پاشدم یه ناهاری گرم کردمو توی خواب خوردم و بعدم دو ساعتی تا 8 شب جان به جان آفرین تسلیم کردیم. اونم اگه ور ور اِلارم گوشی دخترخاله کوچیکه بیدارمون نمی کرد حالا حالاها خوابیده بودم چون واقعن هنوز سیراب نشدم. آخ خواب چهره ی سبزآبی ات پیدا نیست پیدا نیست ....


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.