تا این لحظه …

بین همه چیزهای خوب و بد و گه و نكبت دنیا فاصله قد تار موعه. از حال بد به حال گه از حال حال بد به حال خوش از خوشبختی به بدبختی یا برعكس از عاقل بودن تا جنون هم همین میزانه ... 

نیاز به چنگ زدن به یك منبع انرژی و حال خوش رو توی خودم حس می كنم و با خودم میگم وقتی داری فكر می كنی از این بدتر دیگه امكان پذیر نیست داداشمون یه چیز جدید رو می كنه و آدم رو انگشت به دهن یه گوشه رها می كنه ... 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.