تا این لحظه …

گذاشته بودم ساعتو هشتو نیم پاشم كه بیشتر خوابیده باشم اما انتحاری زدمو در كمال ناباوری همون ۷:۴۵ پاشدم صبونه خوردم دست صورت شستم ولی الان كه میبیمم واقعن خوابم میاد و هنوز سیراب نشدم این چند روز استراحت كافی نداشته م و كفری ام از این بابت ... هیچی دیگه وسایل رو از رو تخت برداشتم باز گذاشتمش كف زمین و برم از نو بخوابم ... قبلش یه كم كتاب بخونم كه این چندوقت نه تنها استراحتم كم بوده كه مطالعه م هم ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.