تا این لحظه …

پسر دلت نخواسته باشه بلخره بعد از سال ها رفتم حموم! از جمعه نرفته بودم :/ ینی شنبه که رفتم اونجا و پسره گفت 48 ساعت نمی تونی بری حموم همون جا کوبیدم فرق سرم حالا با این شرایط ببین چه دهنی صاف شد ازم واسه یه صورت شستن معمولی حتا ...

بعدشم به یه نتیجه ای برای بار هزارم رسیدم اینکه تو پسر باشی واقعن لازم باشه بالزهاتم می گیرن تو دستشون  برات می مالن، حتا اگه هزار سال یک بار هم به ننه بابات سر نزنی و بچه هاتو نیاری ببینن و هربار باهات تا یکی دو ساعت غریبگی کنن و تا میان عادت کنن پاشی بکشی شلوارتو بالا و بری خونه ت. میگه بهش ناهار نخوردی؟! اونم میگه نه و میگه الهی بمیرم ننه مادر. بعد داشتم فکر می کردم من یک روز تمام هیچی نمی خورم جای اینکه قربون صدقه م برن نازمو بکشن بیا یه چیزی بخور فحش و بدُ بیراه میگن که گمشو بیا یه چیزی درد کن میفتی میمیری خونت میفته گردن ما! خدایا پولی برسون ما بریم یه جفت آلتین بذاریم واسه مارم بگیرن دستشون بمالن مام یه کیفی بکنیم تو این زندگی خب :)

خدایی این عن بازی های پسر سالاری کی قراره تموم شه؟! ینی واقعن یه آلت و چهارتا دونه سپرم انقدر ارزش داره ؟! عمو بزرگه ی من هی فرت فرت بچه آوردن یکی ش بلخره پسر شه و نشد و سه تاش دختر شد و خدا میدلشو به خودشو زنش نشون داد که بشینین سر جاتون از خداتون باشه دختردار شدین! حمالی های خونواده ها و ظرف شستن ها و تمیزکاری ها و آشپزی ها که واسه دختراس چه گندی می خوان این خانواده ها که فقط از آلت پسرهای عزیز کرده شون بر میاد؟

بعد من یه پرانتز همین وسط باز کنم، دلم به حال اون سه تا بچه ای که تو قراره تربیت کنی واقعن می سوزه، اون حرکتی که زدی در حد یه بچه ی 5 ساله هم نبود که تو مردِ نره خر 40 ساله ازت سر زد. من شرمم اومد گرچه کله مو کرده بودم تو تلویزیون و مثلن حواسم نبود. انقدر نخورده ای خداوکیلی یا شکم باره ای چیه جریان ؟!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.