تحقیق قرارداد کار و شرایط آن

تحقیق قرارداد کار و شرایط آن

تحقیق-قرارداد-کار-و-شرایط-آنقسمتی از متن: ‌پیمانكار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان ، پیمانهایی با پیمانكاران جزء بنندد ،‌مشروط به آنكه آنان را از واگاری كار به دیگران ممنوع كند. در صورتی كه در اسناد ومدارك پیمان ، كارفرما ، لزوم تایید صلاحیت پیمانكاران جزء را پیش بینی كرده باشد دانلود فایل


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.