تو هم یواشکی در خواب من راه می روی … من هم که مست کدام شعور؟

گه خورد پسره که موهاتو شبیه دخترا سشوار کشیده بود. چقدر خودمو تو خواب تیکه پاره کردم که تو رفتی آرایشگاه مردونه که برات پسرونه کوتاه کنه نه یکی از این آرایشگرهای زن که هرچی میگی نمی فهمن آدم چه مدل مویی می خواد غلط کرده که باز مثل دخترا کرده قیافه تو ... تو مگه چتری میذاری اصن که پسره چتری هاتو اینجوری تیتیش مامانی سشوار کشیده؟ 

تو خوابم حتا فاصله ها هست و منو جر میده ... لامصب تو خواب مدارا کن که حداقل  تو خواب گلُ بلبلی باشه همه چیز. از دو طرف که تیکه پاره م نکن که از یه روزن بذار مجال نفس کشیدن داشته باشم حداقل...

جاده های الکی

شهرهای الکی

استان های الکی 

مرزهای الکی

عوارضی های الکی ..‌.

VIP های الکی ...

غذای مورد علاقه ی عشقم قورمه سبزیه

سبزیای راستکی سبزیای راستکی

اینجا آرایشگرهای مردونه موهاتو نمی زنن دختر

آرایشگاه های الکی تعصبای الکی

قوانین الکی مذاهب الکی ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.