خوشمزگی ها

جوراباشو ستایلشو که دیدم برام جالب شد برم گوگل کنم سن ایشون رو و وقتی فهمیدم 81 سالشه که بزنم به تخته خیلی هم خوب مونده دمش گرم الهی 80 سال دیگه هم زنده باشه و چنین خفن و خوشتیپ، کلی خر کیف شدم که براش سن و سال مهم نیست، یقه سکی قرمز پوشیده و جوراب هایی چنین با نشاط ! حالا خانوم یا آقای 25 ساله تو این مملکت می بینی میگه دیگه از ما گذشته !!!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.