خوشمزگی ها

عجیب هوس سبزی پلو.كردم نصف شبی دیگه صب با هر جون كندنی بود از خواب پاشدم. دیشب موقع پاك كردن باقالی ها بود دلم یه غذایی خواست كه بشه این دلبرای سبز رو باهاش خورد ... فقط یه شمالی می تونه بفهمه بعد از سیرترشی باقالی با غذا خوردن چه فاز خفنی داره.

صبحی گذاشتم باقالیا هم بپزن كه بعد بزنم بر بدن نگو گند زدم و نباید قبل پخته شدنشون سركه می ریختم چهار ساعت زیرش روشن بود و هنوز عین سنگ بودن. دیشب این همه زحمت پاك كردنشونو كشیدم :(

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.