خوشمزگی ها

گفتُمِش چرا ماه پیشانو نامهربونی؟

گفت می خوام بسوزونُمت تا قدرُم بدونی

گفتُمِش فدای غمزه گردُم، دلخوشُم که تو رِ نومزه کردُم

پیش پات می شینُم دو زانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو ...

دریا دادور


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.