در حیرتم … آیا تو هم در حیرتی ؟!

دفعه ی سومه تو 24 ساعت گذشته دارم توی وبگذر می بینم یکی توی گوگل سرچیده وبلاگ بوی مدادرنگی و لینک زده شده به اینجا. حالا یا اینجا یا میهن بلاگ! فرق چندانی نداره به هر حال ...

خب انقدر آی کیوت نمی کشه جای هر بار گوگل کردن یک بار برای همیشه بوک مارکی فِیوریتی کوییک اکسسی چیزی ش کنی انقدر مزاحم گوگل نشی ؟!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.