در حیرتم از خودمُ خرُ خرما و خدا ….

در خودم اینو می بینم که اگه پسر بودم خدایی حداقل روزی دو تا دعوای ناموسی سر دوست دخترم رو شاخش بود یا نه اصن آقا گی بودم گه می خورد کسی به پارتنرم چپ نگاه کنه.

نمی فهمم ملت چرا کله شون تو خشتک افراد مربوط به خودشون نیست؟

عجب باد و بورانی شده پسر هرچیزی بگی رفته تو سرُ کله و دکُ دماغ من همینجوری یک روند عطسه عطسه عطسه بلخره. طرف دم دستم بود دو تا عطسه پر از تف و آب دماغ تو صورتش می کردم :)

آخ آخ زن عباسم به درد من گرفتار شده همینجور یه روند عطسه! از تو راه پله صدای عطسه هاشو می شنوم. زن عباسم ببرم با هم تو صوت طرف عطسه کنیم و آب دماغو تفمونو بپاشیم تو صورتش بفهمه با کی طرفه بعد کامنت بذاره جذاب کی بودی تو ^.^


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.