در حیرتم از خودمُ خرُ خرما و خدا ….

یکی به اینا بگه اگر وقتی میان خونه مون برای دیدنشون میرم صرفن به خاطر خودشون نیست فقط و فقط برای اون گوجه گیلاسیِ توله مرغابیه که میرم و اگر ساعت ها تحملشون می کنم بازی کردن با گوجه گیلاسیه که مشعوفم می کنه و نه هیچ چیز دیگر ... تو رو به مستر کرُ کورُ لالِ ما قسم بهشون بگین که مبادا به خودشون بگیرن ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.