در حیرتم از خودمُ خرُ خرما و خدا ….

نامجو داره واقعیات رو درِ گوشم زمزمه می کنه ... روی ریپیت نیست آهنگ چون اصلن پلی نشده، تو مغزمه که می خونه ... خوش می خوانَد ...

من از دل هم نجستم نجستم کناری نجستم
تو هم هیچ هیچ هیچ بارم نکردی
تو آدم حسابم نکردی
تو هم هیچ هیچ هیچ یارم نبودی
تو هم هیچ هیچ هیچ کنارم نبودی

تو از یار غاری قراری نجستی
تو که هیچ هیچ هیچ بارم نکردی
تو که وای وای هیچ بارم نکردی

تو دیوار حائل بارم نکردی
تو زهر هلاهل یارم نبودی
تو اوج شمایل سوارم نکردی
تو گرداب حائل کنارم نبودی
تو آدم حسابم نکردی
تو هم باقالی بارم نکردی


نکردی نکردی نکردی نکردی نکردی

تو آدم

حسابم

نکردی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.