در حیرتم از خودم و خر و خرما و خدا …

ینی نشد ما با خانواده یه چیزی ببینیم حالمونو از زندگی به هم نزنن صد بار جلو عقب می کنن ریز به ریز دیالوگ رو گوش میدن. تو عمرم هیچ وقت در مورد هیچ سریال و فیلمی انقدر حساسیت به خرج ندادم. بابا ببینید بره دیگه امر حیاتی که نی :/

این شهرزادم که هر روز داره مسخره تر میشه شهاب بازی نمی کرد عمرن می دیدم


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.