در حیرتم از مرام این مردم پست

شاید حروم خور تر و نانجیب تر از مامور بیمه نباشه ‌.. مدت هاست مارو سرکار گذاشتن به عناوین مختلف و سر می دُئوننمون... این پولی که به اینا حقوق داده میشه خدا وکیلی از گوشت سگ حروم تره. دروغگوهای پست کثیف. همه چیز تو این مملکت بر پایه ی کثافت بنا شده همه چیز. زنگ زده از ساعت ۱ و نیم من دم خونه تونم! ساعت ۳ شده این بی هویت هنوز نیومده. بدبخت اونایی که سر سفره ی تو این پول کثافتو می خورن. امینه که پول حروم هر روز بیشتر تو سفره هامونو جامعه مدن می چرخه و هر روز رذل تر میشیم ... 

خداوکیلی خاک بر فرق سر این مملکت 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.