در حیرتم از مرام این مردم پست …

بله بله، می فرمایند شما با اون ناخن های لاک زده تون و اینکه نماز نمی خونین، نجس هستین :) حالا بیا این همه حمالی کن، حرف های گند هم بشنو ... اون لحظه ای که جناب کله پز زبون گوسفند رو از جمجمه ش می کشه بیرون تا حالا نظاره گر بودین؟ یه سری آدم ها رو هم کاش می شد چنین کرد با زبان هایشان که بیشتر مزاحم حلق و مغزشان برای ادای کلمات نباشند ...

"چون دوست دشمن است شکایت کجا بَریم؟"


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.