در حیرتم از مرام این مردم پست …

قطعن آخرین تماسم با شركت نامحترم پست منطقه ی ۱۸ بود ... تا اینجای كار وظیفه ای با اینكه نداشتم در حد خودم پیگیری كردم از اینجا به بعد وظیفه ی من نیست كه برای مرسوله ای كه اشتباه به دستم رسیده و برای برگشتش به دست فروشنده اعصاب، وقت و هزینه صرف كنم. درضمن هیچ دل خوشی هم از مرسوله ای كه مثلن انتخاب اصلی م بود و برای بار دوم برام ارسال شد هم ندارم نه رنگش باب میلم بود و نه ربطی به رنگ عكسی كه ازش تو نت دیده بودم داشت نه كیفیتش ... نه هیچ چیز دیگر به خدا كه پرتش كردم ته كمد ریختشو نبینم :) 

صادق باشین اینجوری جنس فروختن به لعنت خدا هم نمی ارزه ... رو عكس ها انقدر فیلتر نزنین پشت و روی كار و اندازه ی سایزش همه و همه رو قید كنین كه آدم بگه نوش جونش حلالش باشه نون صنایع دستی و هنرشو می خوره ...

تا اینجاشم زیادی پیش رفتم باركد رو خود اون فرد داره و پیگیری كنه از من دیگه چیزی ساخته نیست...

پست هم كه ثابت كرد مثل ۹۹.۹۹٪ ارگان های دیگر این مملكت به درد نخوری بیش نیست و از انجام وظایفش سر باز می زنه :)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.