در حیرتم … بیا خوبی کنُ تو هم در حیرت باش

زیبا از اون همسایه ها بود که هم دستپختش خوشمزه بود هم بوی غذاش باحال بود، به استثنای روزایی که هوس می کرد دنبه بریزه توی غذاش و بوی گند تمام ساختمون رو بر می داشت یا روزهایی که برای تسکین درد فلان نقطه از بدنش، این یارو بو گندوئه چی چیه؟ عنبر نسار عنبر نسارا ؟! از اینا دود می داد و دیگه یا ابلفضل خدا باید بهمون رحم می کرد. وقتایی که قورمه سبزی ای دلمه ای چیزی می داد بالا دیگه من بشکن زنون کف خونه راه می رفتم و می خوردم، لعنتی دلمه هاش همیشه ترش و شیرین بود، همیشه هم میذاشت تا جایی که می شد و جذاب باشه ته بگیره برگ هاش و من چونان دیوانه ای زنجیری میفتادم رو تمام دلمه ها و هیچکس حق نزدیک شدن نداشت! برعکسِ زیبا و به جز اون استثناهایی که بوهای گند توی راهرو و خونه ی ما و کل ساختمون می پیچید؛ زن عباس آب جوش هم میذاره بوی گند میده. نه پیاز داغ های خوشبویی داره، نه کتلت های خوشبویی و نه حتا موقع سرخ کردن رب یه سری خورشت هاش بوی دلپذیری میاد، همیشه یه بوی عنبر نسارایی از غذاش در میاد که تو سیاهی زمستون هم باشه من باید پنجره های اتاق و راهرو رو باز کنم تا بوش زودتر بره. طعم غذاهای طن عباس رو نمی دونم، ولی من حقیقتن غذا اگه طعم بهشت هم بده قرار باشه قبلش چنین بویی ازش تراوش کنه حاضرم یه گوشه از گرسنگی تلف شم. ایها الاعزا! یوخده سبزی های معطر و ادویه جات خفن بریزین غذاتون بوی غربت نده، از این پیاز های هزارسال توی یخچال مونده که سرخ می کنین میذارین توی یخچال تیکه تیکه استفاده کنین هم استفاده نکنین که به خدا اکثر این پیازهای مونده بوی زیر بغل صد سال حموم نرفته میده. بوش تو خونه ی خودتونم که نمی مونه، از بخت بدِ ما میاد تو طبقه های بالاتر و خفقون مرگ می گیریم...

زیبا کجایی که از اون دلمه سکــ.سی هات بهم بدی بزنم بر بدن کجایی زیبا کجایی :( گرچه هروقت منو می دیدی دیوث خطابم می کردی و احساس صمیمیتت رو اینگونه ابراز می کردی :/ ولی خداوکیلی کسی مثل تو نبود کسی مثل تو نشد :((( مهین کاش از زیبا می آموختی ... آآآآآه مهین آه، دهنمونو سرویس کردی با بوی غذاهات به ولله، چه می کنی تو آخه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.