در حیرتم …

آقاااااا تو رو آبا و اجدادتون میرین سفر انقد مثل ندید بدیدها و عقده ای ها زارت زارت پشت سر هم عكس نذارین تو اینستا میذارینم از طبیعت اونجا بذارین كلوزاپ صورتتون مبنی بر آرایش جدید چشماتون و یا مدل سیبیلاتون به ما چه ناموسن؟؟؟؟ یا نه می خوای بذاری دو ساعت بعد بذار ما چه گناهی كردیم تا ده دیقه می كشیم میایم پایین هنوز عكسای شماها ادامه داره ؟؟؟؟ دنبالتون كردن خدایی؟! 

بعد من هنوز برام جا نیفتاده كه مرد به مرد میگه گلم ؟! كلن از واژه ی گلم گفتن و شنیدن كه بیزارم ولی مرد به مرد خیلی ضایعس دیگه آدم می خواد گی هم باشه باید با كلاس باشه نه چیپ بازی دراره. 

یه چیز دیگه هم كه سال ها رو مخم بوده این شلنگ های جدیده كه سرش یه توری مزاحم داره كه هرچقدر هم فشار آب رو زیاد می كنی قادر به شستن خودت تو دستشویی نیستی. صادقانه توی خیلی از دستشویی ها من جمله خونه ی خودمون هرجا از این شلنگ ها دیدم سرشو باز كردم توریشو ریختم دور و دوباره بستمش! اگرچه بعدش فحش خوردم ولی كم نیاوردمو ادامه دادم !!!!  بابا به خدا آب درست درمون به آدم ریخته نمیشه كثافت كاریه چه كاریه اون بیلبیلكو میذارن سرش؟! دیروز تو دستشویی كافه هم همینجوری شد پدرم دراومد نونوار بود كه توریشو نریختم دور ولی تا دلت بخواد بد و بیراه گفتم -_- 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.