«راه پیروزی»و«شاهراه بهروزی»/۷۸۳

 هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد783

 

«راه پیروزی»و«شاهراه بهروزی»


 «واژه مُحال» و «اندیشه انفِعال»  

تنها در «فرهنگِ دیوانگان» و «قاموسِ ابلهان» دیده می شود.

برای انسان «خردپیشه» و «اهلِ اندیشه» 

نه «شکست» وجود دارد و نه «بُن بَست».

او «از شکست ها درس می آموزد» 

و «از گشودن بن بست ها تجربه می اندوزد».

او پس از هر «افتادن برمی خیزد»

و با هر گونه «وادادن می ستیزد»؛

«انقیاد نمی شناسد» و از «انتقاد نمی هراسد».

تنها اینان هستند که «راه پیروزی را می یابند»

و به سوی «شاهراه بهروزی می شتابند».

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

 مُحال:  غیرممکن،ناشدنی،ناشو

انفعال: شرمندگی،از چیزی یا امری شرمنده شدن

قاموس:  کتاب لغت

وادادن: ول کردن،شل شدن

انقیاد: خوار و رام شدن،گردن نهادن،مطیع شدن،فرمانبرداری

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.