زیبایی محضه، حتا خدا اینجاست …

تو سبزاشو بپوشی و من قرمزاشو... اگه سایز پاهامون یکی بود به هر جون کندنی بود ازت درخواست می کردم یک ساعت هم شده علیرغم میل باطنی ت بیای لنگه به لنگه بپوشیم و یه لنگه سبز و یه لنگه قرمز و واویلا من همونجا از فرط خوشی دراز به دراز میفتادم ...

و تصور کن هرجوری کنار هم راه می رفتیم یکی از لنگه هامون رنگ اون یکی بود یا دو تا سبز کنار هم یا دو تا قرمز ... تصورش هم منو به مرز جنون بیشتر و بیشتر نزدیک می کنه. بنداشونم حتا لنگه به لنگه می بستیم.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.