شارژهای ۱و ۲و ۱۵هزار تومانی همراه اول(جدید)


برای همه
#سرویس_تاج_تی_وی

ارسال  3326974   ب     307500

سپس عدد  9  ب      307500 

هزینه ندارد

پس از دریافت کد دعوت به ازای:
2 نفر اول : 1000تومان شارژ
3نفر بعدی: 2 تومان شارژ
10 نفر بعدی: 15 هزار تومان شارژ


*اطلاع از تعداد دعوت با ارسال  عبارت L به 307500
*دریافت کارت شارژ  با ارسال  عبارت  J به 307500
*همان لحضه میتوانید شارژ را دریافت کنید 

هزینه روزانه 400  تومان (بدون شارژ هم میشود)

*پس از دریافت شارژ جهت کسر نشدن هزینه روزانه میتوانید مسابقه را لغو کنید
*لغو  با ارسال  OFF  ب   307500

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.