شارژهای ۱و ۵ و ۱۵هزار تومانی همراه اول(جدید)

برای همه
#سرویس_راوی_تل

ارسال  5585   ب     30720

سپس  3   ب      30720 

هزینه ندارد

پس از دریافت کد دعوت به ازای:
2 نفر اول : 1000تومان شارژ
5نفر بعدی: 5 تومان شارژ
10 نفر بعدی: 15 هزار تومان شارژ


*اطلاع از تعداد دعوتهاهای موفق با ارسال  عبارت Glist به 30720
*دریافت کارت شارژ  با ارسال  عبارت  checkout به 30720
*همان لحضه میتوانید شارژ را دریافت کنید 

هزینه روزانه 500  تومان (بدون شارژ هم میشود)
پس از دریافت شارژ جهت کسر نشدن هزینه روزانه میتوانید مسابقه را لغو کنید
لغو  با ارسال  OFF  ب   30720

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.