شارژ ۱و۵و۱۰تومانی همراه اول(جدید)

#سرویس_همیار

* ارسال  8607    ب     309291
*سپس  #دوبار عدد 1   ب     309291

هزینه ندارد

*پس از دریافت کد دعوت به ازای :
2 نفر اول : 1000 تومان شارژ
5نفر بعدی: 5 هزار تومان شارژ
10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ

*مشکل در ارسال کد دعوت دارد اگر بعد چند دقیقه کد دعوت ارسال نشد باید لغو کنید و دوباره مراحل 1 و 2 را انجام دهید.(تا کد ارسال نشه دعوت حساب نمیشه)

*اطلاع از وضعیت دعوت شدگان : ارسال info به 309291
*جهت دریافت کارت شارژ get  را به 309291 ارسال نمایید

هزینه روزانه  400  تومان

لغو  با ارسال  OFF  ب   309291

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.