شارژ ۳۰۰۰ تومانی همراه اول (جدید)

برای همه

ارسال  دوبار عدد 1    ب     307576

سپس  1124580    ب     307576

هزینه ندارد

پس از دریافت کد دعوت به ازای :
3 نفر اول : 3 هزار تومان شارژ
5نفر بعدی: 5 هزار تومان شارژ
10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ

*اطلاع از وضعیت دعوت شدگان : ارسال 555 به 307576
*جهت دریافت کارت شارژ 666  را به 307576 ارسال نمایید
*دریافت شارژ بعد از 24 ساعت از عضویت میباشد.

هزینه روزانه  400  تومان 

لغو  با ارسال  OFF  ب   307576

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.