عجب …

جوری جواب نمیده و دایورت می کنه انگاری شکنجه ش می کنن حالا دو تا دونه کلمه هم تایپ کنه کم میاد ازش که مثلن‌ به من بفهمونه ینکه فلانی تو اگه به چپم نیستی یه ذره به راستم که هستی، فقط یه ذره ها پر رو نشی یه وقت. یا مثلن خِر گلوشو می گیرن سر ماه میگن فلانی انقدر واژه تایپ کردی جواب این یارو رو دادی میشه سه هزار میلیارد تومن بیا بالا ببینم و اگه نده میندازنش فلان بند اوین.

هه. از من است که بر من است ... که انتظار جواب شنیدن داشتم و خاله ی باقر هم حتا دستگیری نکرد ازم ... شما سرکش گاف دستگیری رو هم برداری این واژه شکیل تر میشه ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.