عشقت رسد به فریاد…

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصـود

از گوشه‌ای بــرون آی ای کوکب هدایــت 

از هر طرف که رفتم جـز وحشتم نیــفزود

زنهار از ایـن بیابان ویـن راه بی‌نهــایــت 

ای آفتاب خـــوبان می‌جوشـد اندرونــم

یک ساعتم بگنــجان در ســایه عنــایت...

[
]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.