مرحوم نانو محمد نبی بهترین نانوای مشهد

برای شادی روح نانوای مهربونمون صلواتی بفرستین نوشون خوشحال میشه


خاندان هزار نانوا!

حاج محمد نبی یکی از نانواهای قدیمی مشهد در خیابان چمن است که تا چند سال پیش که بیماری خانه نشینش نکرده بود در جمع آن ها بزرگ تری می کرد. او حرف های زیبایی از آداب نانواهای قدیمی مشهد دارد.

خاندان هزار نانوا!

 نانواهای قدیمی هم عالمی دارند برای خودشان. صبح علی الطلوع با بسم ا... کرکره ها را بالا می زنند، می نشینند در مغازه تا درآمدن نان اول را به چشم خود ببینند، برای نان اول یک صلوات از مشتری ها می گیرند و بعد وقتی که خیالشان از آماده شدن برکت سفره مردم راحت شد می روند قهوه خانه خیرا... تا در جمع هر روزه نانواهای مشهدی شرکت کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.