نامه به آقای بنفش

واه واه ببین چیکار می کرد

چیکار می کرد ؟!

چشماش منو خمار می کرد چشماش منو خمار می کرد


واه واه دیدی چی ساخته بود؟!

چی ساخته بود ؟!

لپ هاش گل گداخته بودپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.