همچنان در حیرتم از مرام این مردم پست

وای وای اینو یادم رفت بگم پسر، یارو امروز از بغلم رد شد نمی دونم چه زری زد بعدشم گفتم اووووف آره جووووون. برگشتم از پشت نگاش کردم دیدم انقدر بالز نداشت وایسه و باسنِ نداشته شو منقبض کرده بود و داشت تند تند می رفت. دارم قهقهه می زنم خره از یادآوری راه رفتنش، بدبخت گوز ترسوی مفلس.

بعد داد زدم گفتم چی گه خوردی؟ یه بار دیگه بگو؟

گفت با شما نبودم و همینطور منقبض وارانه و تند تند رفت :))

خب آخه ابله، آخه بیشعور تو که بالز نداری غلط می کنی ور زیادی می زنی. بعدش گفتم آهان باشه پس نوش جونت گهتو بخور و برو. برنگشت صورتشو ببینک ولی قطعن دور و بر لب و لوچه ش گهی بود. دمش گرم به راهش ادامه داد و رفت که بقیه گهشو بخوره :))

 هیچ چیز نمی تونه منفور تر از مردی که به خانوم ها تو خیابون تیکه میندازه یا خودشو به عناوین مختلف تو خیابون و تاکسی به بدن خانوم ها می ماله باشه. این میزان از انگل بودن چه جوری تو وجود یه سری از آدم ها هست نمی دونم به خدا نمی دونم ...

من هنوز یادم میاد که میم تعریف می کرد توی تاکسی مردیکه عوضی کیفشو گذاشته بینشون و از زیر کیفش دستشو برده و مالیده به باسن میم حرص می خورم، هزار بار گفتم آخه چرا دادی هواری چیزی نزدی که با کوله ت بکوبی تو سر و صورتش می گفت چپ چپ نگاش کردم خودش فهمید کار اشتباهیه !!!! خب من از دست تو بکوبم تو فرق سرم ؟!!! بعد میومد تو دانشگاه حرص می خورد فلانی دست به بدن من زده، خب می زدی تو دهنش مثل سگ خون بالا بیاره نگاهش کردی فهمید کارش اشتباس ؟!!!!


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.