و این چنین تصمیم به خودکشی گرفتم

باید اینو پوشید چرخ زد باهاش رقصید رقصید رقصید... باد بپیچه زیرش و چین هاش اینور اونور بچرخن و گل هاش بریزن روی سرامیک های اتاق دولا که میشی گل هارو جمع کنی و دباره بدوزی روی پیرهنت بغلت کنه دامنتو بزنه بالا و رو شکمت پوف پوف کنه و از نوک زبونش ماهی هایی با فلس های لیز و لزج راهیِ حوضچه ی نافت کنه ...
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.