و مهم نیست که چند شنبه است …

نیستیُ اتفاق های تلخ ساده می افتند

نیستیُ ترس های کوچک بزرگ می شوند

و مهم نیست که ساعت چند است ...

چه احمقانه زنده ام چه وحشیانه نیستی ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.