پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش

پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش

پایان-نامه-سیستم-ثبت-نام-كانون-فرهنگی-آموزشخلاصه پایان نامه: برای انجام این پروژه كه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش می باشد از زبان برنامه نویسی دلفی بهره برده ایم. ابتدا برای آشنایی با این زبان مشغول مطالعه كتاب های آموزشی دلفی شدیم. بعد برای بررسی احتیاجات سیستم مورد نظر كار تجزیه و تحلیل سیستم را شروع نموده و جهت تجزیه و تحلیل سییستم به دانلود فایل


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.