«یافتن نهفته ها» و «دریافتن نگفته ها»!/۷۸۵

 هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 785

 

«یافتن نهفته ها» و «دریافتن نگفته ها»!

من خود عمري «بيانی گويا» و «بنانی نويسا» دارم؛ 

امّا يقين دارم كه به گاه «ریزش برگ» و «انگیزش مرگ» ، 

سرانجام آنچه نه تنها برای «دوستان باهَدَف»،

که حتّي براي «فرزندانِ خَلَف» به ميراث خواهم گذاشت، 

نه «انبوه گفته ها»،که «اندوه ناگفته ها» خواهد بود.

 زیرا نه زبانی برای «گُفتن» هست و نه گوشی برای «شنُفتن»!

گفته ها را همه «می فهمند»،ولی برای ناگفته ها همه در «وَهم اند»!

گفته ها را نگفته هم همه «می دانند»،

ولی ناگفته ها را اگر بگویی هم «نمی شنوند»! 

گوینده برای گفته هایش همه را «سراپا گوش» و «پای تا سر هوش» می بیند؛

ولی برای «نهفته ها» و «ناگفته ها» 

نه «گوشی شایسته» می یابد و نه «هوشی بایسته»!

با همه این ها قدر و ارزش هر «دانشور فکور» و «پژوهشگر باشعور» 

به میزان «حرف هایی است که برای نگفتن اندوخته» 

و «شگرف هایی که برای نهفتن آموخته»!

...و جز خدا کسی نمی داند که برخی «سینه ها» چه «گنجینه ها» 

«داشته اند» و بر روی هم «انباشته اند»

و با خود به «گور» می برند و به دست «مار و مور» می سپارند!

 بیاییم «نهفته ها را بیابیم» و «نگفته ها را دریابیم»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

 بنان: انگشتان، سرانگشتان،دست

خَلَف: فرزند،فرزند خوب و صالح،جانشین

وَهم: پندار، خیال، تصور

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.