یک روز ارس گردم اطراف تو را گردم

دریای خزر گردم خواهی تو اگر جونم

محصول هنر گردم خواهی تو اگر جونم

یک روز بصر گردم یک روز نظر گردم

پانصد سرِ سردرگم ... ای وای ای وای ای وای ای وای ...


یک روز دو چشمم خیس

یک روز دلم چون گیس

آشفته و ریساریس

بردار دگر بردار، بردار به دارم زن از روی پل فردیس ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.