۲ شارژ ۱۰۰۰ تومانی همراه اول

#سرویس_سانس_آخر

ارسال #دوبار عدد  1   ب    307231  
بعد از گذشت  24 ساعت 
ارسال  عدد  1000   ب    307231

هزینه روزانه 500 تومان بدون شارژ هم میشود

لغو با ارسال  OFF   ب   307231

#سرویس_مکعب

ارسال #دوبار عدد  1   ب    307352  
بعد از گذشت  24 ساعت 
ارسال  عدد  1111   ب    307352

هزینه روزانه 400 تومان بدون شارژ هم میشود

لغو با ارسال  OFF   ب   307352

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.