.

"دوباره پلك دلم می پرد نشانه ی چیست؟

شنیده ام كه می آید كسی به مهمانی ..."

گوش سمت چپم سوت می كشد نشانه ی چیست؟

به گمانم كه تناول می كند كسی ز با سن مباركم ...

ولش كن یا باید پاشم كلن یا سرمو اون طرف بذارمو پرده رو بكشمو كولر رو بزنم و كله مو زیر ملافه فرو كنم كه نور خورشید دهن چشمامو به یه بازی ناموسی دعوت نكنه و یه ساعت دیگه چرت بزنم شاید اینبار از دنده ی راست بلند شدم و كاملن با میل و رغبت خودم  ... یا حتا یكی باید بیاید مرا در خود بمیرد و روی پاش بذاره منو شیشه شیرمم بده دستمو آروم تكونم بده و من دوباره خوابم ببره بلكه ادامه ی خوابه رو ببینم ... 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.