۷۸ – الفبای ترکی آذربایجانی

الفبای ترکی 32 حرف دارد. هر حرف الفبای ترکی نماینده یک صدا است. حروف الفبا به دو گروه صامت (حرف بی صدا) و مصوت (حرف صدادار) تقسیم می‌شود. حروف زبان ترکی تقریبا همان حروف الفبای فارسی به اضافه‌ی حروف اختصاصی زبان ترکی (ئ، ې، ۏ، ؤ، ۆ) است.کلمات ترکی با حروف " س، ت، ز" نوشته می‌شوند اما حروف "ث، ص، ط، ذ، ظ، ض" در کلمات دخیل وجود دارند. الفبای با ریشه­ی الفبای عربی در میان ترک‌ها در ترکستان شرقی (ایالت سین‌کیانگ چین)، ازبک‌های افغانستان، ترک‌های عراق و ترکان ایران به کار می‌رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.